Hemijsko čišćenje Broj članaka:  0

Tepih servisi Broj članaka:  0

Održavanje prostora Broj članaka:  0

Kuća plastike Broj članaka:  0

Saloni tepiha Broj članaka:  0

Poljoprivredne apoteke Broj članaka:  0

Bela tehnika Broj članaka:  0

Saloni nameštaja Broj članaka:  2

Saloni zavesa Broj članaka:  0

Bazeni i oprema Broj članaka:  0

Krojački saloni Broj članaka:  0

Cvećare Broj članaka:  3

Rasadnici Broj članaka:  0

Servis i prodaja bicikla Broj članaka:  0

Agencije za dekoraciju Broj članaka:  1

Pogrebne usluge Broj članaka:  1